ANPASSNING TILL TAKHÖJDEN

Vi anpassar alltid höjden på vägg- och högskåp så de når upp till taket, närmare bestämt oftast 20 mm från den angivna takhöjden. Takhöjden brukar som bekant variera lite i gamla hus. En anpassning till väggarnas lutning gör vi också om det behövs. Vi gör då gavlarna t.ex. 25 mm djupare än skåpstommens djup. Då finns det material att kapa ner och passa in mot en lutande vägg. Det finns alltid marginal för ett tak med varierande takhöjd. I grundsortimentet har vi anpassat våra skåp till takhöjder mellan 197 och 277 cm. Men vi tar fram kök till högre takhöjder också. Nedan några exempel på olika takhöjder.