Modell 1923 Faspontpanel

Fasspont var vanligt i början på 1900-talet. Användes fram till 30-talet. Användningsområden har varit och är fortfarande väggbeklädnad, tak och annan inredning t.ex. kök. Att bygga köksinredning helt i panel är vår specialitet. Med en design och kostruktion vi är ensamma om. Ett kök från Rönnerholms är ett unikt kök.