SINKADE TRÄLÅDOR OCH ANDRA DETALJER DU INTE HITTAR HOS
STÖRRE KÖKSTILLVERKARE

Vi levererar inte bara ett yttre skal. Det yttre måste följas upp av en funktion som ligger i linje med våra högt ställda ambitioner att du ska
få ett kök som både ger det rätta visuella intrycket och den rätta känslan när du använder ditt kök. Visst kan du hitta kökstillverkare
som kan leverera någon eller några av detaljerna du ser här. Men vi har inte lyckats hitta någon som kan leverera ett kök som i grunden är
helt anpassat för att monteras och fungera i ett gammalt hus.