MODELL 1923 FASSPONTPANEL

MILJÖBILDER

Här finns bilder på kök vi levererat de senaste åren.

LUCKOR

Här finns information om de olika luckor våra kunder oftast väljer till modell 1923 Fasspontpanel.

PANELEN

Så här ser panel 1923 ut i detalj. 60 mm bred.