MODELL 1857 RÅSPONTPANEL

MILJÖBILDER

Här finns bilder på kök vi levererat de senaste åren.

LUCKOR

Här finns information om de olika luckor våra kunder oftast väljer till modell 1857 Råspontpanel.

PANELEN

Så här ser panel 1857 ut i detalj. 60, 90 och 120 mm bred.