Modell 1857 Råspontpanel Betong

Kök med betonggavlar, betongbänkskiva och betongho. Ger en enkelhet och tyngd åt köket. Fungerar bra med modell Råspont och Shaker.