MODELL 1857 RÅSPONTPANEL BAD

MILJÖBILDER

Här finns bilder på inredning till badrum.

LUCKOR

Här finns information om några av de olika alternativ på luckor som finns för modell 1857 Råspontpanel bad.

PANELEN

Så här ser panel 1857 ut i detalj. 60, 90 och 120 mm bred.